Veelgestelde vragen
Levering / Afhaling
Afhalen
Afhaling
 • Afhalen te Gooik
 • Dagelijks mogelijk ( ook weekend )
 • Steeds na afspraak
 • Gratis
 •  
       
  bPost
  bPost
 • Wereldwijde verzending
 • Dagelijkse verzending
 • Verzendkost is afhankelijk van het totaal aantal/gewicht van je bestelling
 • U ontvangt via mail het Tracking nummer
 •  
       

  Privacy Beleid
  Uw persoonsgegevens, onze verantwoordelijkheid
   
 • Op deze website verzamelen we persoonsgegevens. Deze gegevens worden door ons beheerd.
 • Bij een bezoek aan onze site bewaren we alle informatie die u vrijwillig verstrekt heeft (vb. de gegevens die u meedeelt in het kader van de online bestelprocedure of bij een vraag )
 • Deze informatie wordt gebruikt om uw bestelling te verwerken , probleem, vraag of klacht op te lossen.
 • Bij het inloggen op deze site maken we gebruik van een cookie (dit is een klein bestandje dat verstuurd wordt door een Internetserver en dat zich op de vaste schijf van uw computer installeert met de bedoeling dat deze informatie bij een volgend bezoek weer naar de server teruggestuurd wordt). Hiermee kan op een eenvoudige manier informatie over het bezoek bijgehouden worden.
 • Motivo BVBA kan de consumenteninformatie gebruiken voor nieuwe doeleinden die nog niet voorzien zijn in ons "privacy-beleid". In dat geval, zullen wij u contacteren alvorens uw gegevens te gebruiken voor deze nieuwe doeleinden, om u zo op de hoogte te stellen van de wijzigingen aan ons reglement voor de bescherming van persoonlijke gegevens en om u de kans te bieden uw deelname te weigeren.
 • Wij hebben de nodige veiligheidsmaatregelen ingevoerd om het verlies, het onrechtmatig gebruik of de wijziging te voorkomen van informatie die wij ontvangen op onze site.
 •  
       
  Hoe ons contacteren in verband met ons privacybeleid ?
    Wenst u te reageren op ons privacy beleid, dan kan u ons contacteren:
 • per e-mail: info@carproducts.be
 • per post: Wings&wheels BVBA, Thibautstraat 5, 1755 Gooik
 •  
       
  Wat doen we met uw gegevens ?
   
 • Als u ons uw postadres via het web meedeelt, zal u alleen die informatie ontvangen die u aangevraagd hebt, op het adres dat u ons meegedeeld hebt.
 • Als u ons uw telefoonnummer via het web meedeelt, zal u alleen door ons bedrijf telefonisch gecontacteerd worden als dit nodig is om u te informeren over die vragen die u gesteld hebt.
 • Als u ons uw e-mailadres via het web meedeelt, zal u alleen e-mails van ons bedrijf ontvangen als dit nodig is om u te informeren over die vragen die u gesteld heeft.
 •  
       
  Geen reclame meer ?
   
 • Als u van geen enkel bedrijf nog mailings of telefonische oproepen wenst te ontvangen, contacteer dan de Robinson-lijst van het Belgisch Direct Marketing Verbond (online: www.robinsonlist.be, gratis telefoonnummer: 0800-91 886 of per post: BDMV, Robinson list, Buro & Design Center, Heizel Esplanade B46, 1020 Brussel).
 •  
       
  Inzage en verbetering van uw gegevens
   
 • Op aanvraag verlenen wij aan de bezoekers van onze site toegang tot alle informatie die wij van hen bijhouden. Als u toegang wenst tot deze informatie, gelieve ons te contacteren op het eerder vermelde postadres.
 • Op aanvraag bieden wij de bezoekers de mogelijkheid om eventuele onjuiste gegevens die wij van hen bijhouden, te corrigeren. Als u uw persoonlijke gegevens wenst te verbeteren, gelieve ons te contacteren op het eerder vermelde postadres.
 •  
       
  Niet akkoord ?
   
 • Als u vindt dat onze site niet in overeenstemming is met ons privacy-beleid, neem dan contact op met Wings&wheels BVBA, op het hierboven vermelde adres.
 •  

  Cookies
  We gebruiken diverse soorten cookies om onze service te verbeteren en optimaliseren.
  Sommige cookies zijn strikt noodzakelijk voor de werking van de website, andere dienen om de werking en jouw gebruikservaring te verbeteren.
  We maken onderscheidt uit 'Noodzakelijke cookies', 'Functionele cookies', 'Analytische cookies' & 'Targeting cookies'

  Strikt noodzakelijke cookies worden gebruikt om
   
 • te onthouden wat er in je winkelmandje zit
 • te onthouden in welke fase van je bestelling je zit
 •  
       
  Functionele cookies worden gebruikt om:
   
 • je logingegevens te onthouden
 • je verbinding met de website te beveiligen
 • te zorgen dat het uitzicht van de website consistent is
 •  
       
  Analytische cookies worden gebruikt om:
   
 • de website krachtiger te doen presteren door de laadduur van de pagina's die je bezoekt te verminderen
 • de gebruikservaring te verbeteren
 •  
       
  Targeting cookies worden gebruikt om:
   
 • u de mogelijkheid te geven producten en informatie te delen en 'leuk te vinden'
 • informatie te versturen naar en te verkrijgen van andere websites
 •  
       
  Voorbeelden van het gebruik van cookies:
  We gebruiken cookies om onze service te verbeteren door bijvoorbeeld:
   
 • de werking van specifieke diensten mogelijk te maken, zoals online betalen, dat niet mogelijk is zonder de cookies in kwestie
 • te zorgen dat je toestel herkend wordt, zodat je tijdens één opdracht niet verschillende keren dezelfde informatie hoeft te geven
 • vast te stellen dat je je gebruikersnaam en wachtwoord al ingegeven hebt bij het inloggen op één van de Motivo webshops, zodat je dat niet opnieuw moet doen bij elke pagina die je bezoekt
 • te meten hoeveel mensen de onlinediensten gebruiken, zodat we het gebruiksgemak kunnen verbeteren en er voldoende capaciteit beschikbaar is om de diensten snel te doen verlopen
 • gegevens te analyseren om ons te helpen begrijpen hoe je de onlinediensten gebruikt, opdat we ze zouden kunnen verbeteren.
 •  
       
  Niet akkoord met het gebruik van cookies?
    Als je het gebruik van cookies niet toestaat, zullen sommige functies en pagina's niet werken zoals verwacht. Zo zal je bijvoorbeeld de boodschappenlijstfunctie niet kunnen gebruiken.
  Als je bestaande cookies op je computer wil verwijderen, kijk dan in de handleiding van je browser door op "Help" te klikken in het menu van je browser.
  Je kan meer vernemen over cookies en hoe ze te beheren op http://www.aboutcookies.org (Engels) of door te klikken op "Help" in het menu van je browser.
   

  Verkoopsvoorwaarden
  1. Algemeen
    De leverings- en betalingscondities zijn van toepassing op alle bestellingen.
  Indien u een bestelling plaatst, geeft u aan akkoord te gaan met de Algemene Voorwaarden van Wings&wheels BVBA.
   
       
  2. Prijs
    Alle prijzen zijn in euro´s vermeld, inclusief 21% BTW, excl.verzendkosten en excl. transactiekosten betaling via Visa / Paypal / MasterCard / American Express / Maestro / Discover.  
       
  3. Garantie
    Voor een aantal artikelen geldt (langdurige) (fabrieks-)garantie. Bij alle artikelen wordt de garantie die geldt zoals beschreven op de website van Motivo BVBA. Bij aankoop van het artikel gaat Motivo BVBA ervan uit dat u zich op de hoogte heeft gesteld van de garantiebepaling(en) en hiermee akkoord gaat. De garantie is niet overdraagbaar en geldt alleen voor de oorspronkelijke koper.  
       
  4. Betalen
    Na uw bestelling ontvangt u per omgaande een e-mailbevestiging met daarin een overzicht van de bestelde artikelen en het totaalbedrag vermeld, inclusief verzendkosten.
  De betaling dient vooraf verzending plaats te vinden. De verschillende keuzes worden u geboden bij het bestellen en betalen van het artikel/ de artikelen.

  Na ontvangst van de betaling wordt de bestelling zo mogelijk binnen 2 werkdagen verzonden of anders, indien met de klant overeengekomen. Mocht het artikel niet meer leverbaar zijn of een langere levertijd hebben zal dit per e-mail aan u worden meegedeeld.

  Betalingsverzoeken via Paypal worden vermeerderd met de kosten die door deze dienstverlener bij Motivo BVBA in rekening worden gebracht. Dit geldt eveneens voor betalingen via VISA , MASTER CARD, MAESTRO, DISCOVER & AMERICAN EXPRESS.
   
       
  5. Verzenden
    Tijdens uw bestelprocedure kan u uit verschillende verzendmethoden kiezen. Deze keuze en hun respectievelijk tarieven hangen af van de bestemming én het type van aangekocht product(en), deze zijn steeds in overeenstemming met de actuele markttarieven en worden aan de klant tijdens de bestelprocedure meegedeeld.
  Verzenden buiten Europa is steeds in overleg met de klant, en tegen een vooraf overeengekomen vergoeding.
  Afhalen in het afhaalpunt is te allen tijde gratis.
   
       
  6. Bestellingen afhalen
    Indien u een bestelling plaatst die u zelf wenst af te halen, ontvangt u na plaatsing van de bestelling, een e-mail met het verzoek telefonisch contact op te nemen. De bestelling dient bij afhalen vooraf te worden voldaan.  
       
  7. Annulering
    U hebt de mogelijkheid de bestelling binnen 7 dagen na het plaatsen van een bestelling te annuleren, zonder extra kosten, m.u.v. de speciaal voor u bestelde of gemaakte artikelen. Annuleren doet u via de contactpagina van deze website. Als u de geannuleerde bestelling betaald heeft, ontvangt u het betaalde bedrag terug indien het artikel nog niet naar u verstuurd is. Zodra het artikel door Motivo BVBA naar de klant verstuurd is, geldt de retourprocedure zoals in artikel 8 van de algemene verkoopvoorwaarden wordt aangegeven. Indien u de bestelling niet binnen 7 dagen heeft geannuleerd of u kunt geen bevestiging van de annulering overleggen, dan bent u betalingsplichtig..  
       
  8. Retourrecht
    Als het bestelde artikel niet aan uw wensen voldoet, dan dient u, als particulier, het artikel binnen 14 dagen na de leverdatum als retourzending aan te melden. U dient het artikel via de contactpagina van deze website bij Motivo BVBA aan te melden. Motivo BVBA zal de retourzending vervolgens bevestigen, waarna u het artikel kunt terugsturen. Alle retourkosten zijn voor rekening van de klant. Het retour te sturen artikel dient in originele staat en onbeschadigd en ongebruikt te zijn. Na controle van het geretourneerde artikel en in ongebruikte staat bevonden, zal het door u betaalde bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na retourontvangst worden terugbetaald. Indien het artikel beschadigd of gebruikt is door de klant (inschatting door technici van Motivo BVBA), zal er worden afgezien van het retourrecht zoals in dit artikel is aangegeven.
  BTW-plichtigen kunnen enkel na akkoord van Motivo BVBA goederen retourneren.
   
       
  9. Aansprakelijkheid
    Motivo BVBA is nooit aansprakelijk voor door haar verstrekte (technische) adviezen, druk- en zetfouten in de website, door leveranciers of producenten verstrekte technische gegevens , garantie en niet voorzienbare en redelijkerwijs niet controleerbare slechte kwaliteit van de producten. Motivo BVBA is nooit aansprakelijk voor het verloren gaan of beschadigen van verzonden artikelen. De bestelde artikelen worden met uiterste zorg verpakt. De verzending is in alle gevallen voor risico van de koper. Eventuele extra kosten voor verzekeringen op wens van de klant, worden aan de koper doorberekend. Motivo BVBA kan nooit aansprakelijk worden gesteld voor schade, veroorzaakt (materieel en immaterieel) door het gebruik van de geleverde producten.  
       
  10. Wijzigingsrecht
    Motivo BVBA behoudt zich het recht voor de algemene voorwaarden en de inhoud van haar website tussentijds te wijzigen. Motivo BVBA behoudt zich het recht voor om bestellingen waarin fouten zijn geslopen te wijzigen naar juiste gegevens. De klant wordt hiervan op de hoogte gesteld en kan op basis van de wijziging een bestelling wijzigen en/of annuleren. Fouten op de website zijn altijd voorbehouden. Aan de gegevens op de website kunnen geen rechten worden ontleend.  
       
  11. Persoonsgegevens
    Uw persoonlijke gegevens worden in het klantensysteem van Motivo BVBA opgeslagen om de bestelling te verwerken. Daarnaast gebruikt Motivo BVBA uw gegevens voor het toesturen van mailings. Mocht u hiertegen bezwaar hebben, dan kunt u dit bij ons aangeven via de contactpagina op deze website. Uw gegevens worden dan uit ons systeem verwijderd. Wij hanteren hier de regelgeving volgens de wet op de privacy. Indien u geen bezwaar heeft ingediend, gaat Motivo BVBA er van uit dat wij uw gegevens mogen gebruiken voor de in dit artikel vermelde doelstellingen.  
       
  12. Kopiëren gegevens website
    Niets van deze website mag zonder voorafgaande toestemming van Motivo BVBA worden gekopieerd, verspreid op gebruikt worden voor eigen of bedrijfsdoeleinden.  
       
  Motivo BVBA, januari 2015

  Disclaimer
   
    Motivo BVBA besteedt veel tijd en zorg aan de informatie die zij aanbiedt op haar website, maar geeft geen garantie ten aanzien van de juistheid van de verstrekte informatie. Bezoekers en/of gebruikers van de website kunnen op geen enkele wijze rechten ontlenen aan de op de website aangeboden informatie. Alle informatie is onder voorbehoud van prijswijzigingen, typefouten, vergissingen en marktontwikkelingen. De getoonde afbeeldingen zijn louter ter illustratie.

  De intellectuele eigendomsrechten op alle op de website aanwezige informatie zijn voorbehouden aan carproducts.be. Het is niet toegestaan om informatie afkomstig van de website's van Motivo BVBA zonder voorafgaande schriftelijke toestemming te kopiëren en/of te verspreiden in welke vorm dan ook.

  De website kan links bevatten naar websites die geen eigendom zijn van Motivo BVBA. Motivo BVBA is op geen enkele wijze verantwoordelijk voor de inhoud of het gebruik van deze website of voor de eventuele gevolgen van een bezoek aan één van deze websites.

  Door Motivo BVBA per e-mail verzonden informatie is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Gebruik van deze informatie door anderen dan de geadresseerde is niet toegestaan. Motivo BVBA staat niet in voor de juiste en volledige overbrenging van de inhoud van verzonden e-mails of voor tijdige ontvangst van de e-mails. Aan de u toegezonden informatie kan op geen enkele wijze rechten worden ontleend.

  Wij, Motivo BVBA, verstrekken de website en de informatie, namen, afbeeldingen, foto's, logo's, en iconen met betrekking tot of die verwijzen naar ons of onze producten en diensten of naar producten en diensten van derden op de website in de feitelijke staat voor zover de wet dat toestaat en geven geen enkele garantie, expliciet noch impliciet, waaronder begrepen garanties op bevredigende kwaliteit, de verhandelbaarheid, de geschiktheid voor een bepaald doel, de niet-schending van intellectuele eigendom, de verenigbaarheid, de veiligheid en de nauwkeurigheid.

  Motivo BVBA en/of zijn vertegenwoordigers zijn niet aansprakelijk voor enige schade, inclusief indirecte schade of gevolgschade op welke wijze dan ook, of winstderving voortvloeiende uit of in verband met het gebruik van producten aangeboden op deze site.
   
       
  Auteursrechten
    "De samenstelling van de inhoud van deze website is het exclusieve bezit van Motivo BVBA en is beschermd door de Belgische en internationale auteursrechtenwetten.
  Alle inhoud zoals foto's, logo's, lay-out, merknamen is in het bezit van Motivo BVBA of haar leveranciers en is beschermd door Belgische en internationale auteursrechtenwetten.
   

  Betalingsmodaliteiten
  Net zoals Motivo BVBA er naar streeft om onze klanten een breed productassortiment aan te bieden, vinden wij het even belangrijk om onze klanten verschillende, veilige en eenvoudige betaalmethoden aan te bieden. Betaalmethoden die tevens aan de uiteenlopende behoeften van onze klanten tegemoet komen. Op basis van deze criteria hebben wij speciaal voor jullie deze betaalmethoden geselecteerd:
         
  Betaling bij Afhaling ( Cash / Bancontact / Maestro )
    De klant dient het volledige bedrag te betalen bij afhaling alvorens hij de goederen in ontvangst kan nemen.
  Klanten die zich aanmelden voor afhaling, en niet bij machte zijn het order te betalen, krijgen de orders NIET meegeleverd.
  In het afhaalpunt te Haaltert is het mogelijk om zowel via cash als via een Bancontact / Maestro terminal om uw order af te rekenen.

 • Bij keuze voor uw order cash af te rekenen vragen we u om het benodigde bedrag EXACT mee te brengen, dit om eventuele teruggave problemen te vermijden.
 • Bij keuze voor uw order af te rekenen via Bancontact / Maestro krijgt u na ontvangst van de betaling een betaalbewijs doorgestuud via sms of e-mail.
 •  
       
  Nationale & Internationale Bankoverschrijving
    Door te kiezen voor Nationale / Internationale bankoverschrijving , gebruik makend van de BIC- en IBAN-codes, zorgt u ervoor dat de kosten die u worden aangerekend minimaal zijn. Afhankelijk van uw bank en uw land kunnen er wel extra kosten aangerekend worden indien u gebruik maakt van een internationale bankoverschrijving. Zorg ervoor dat alle kosten voor UW rekening zijn zodat we bij CarProducts.be het bedrag ontvangen waarop we recht hebben. Als u dit niet doet, zullen wij u per mail op de hoogte stellen en zal uw bestelling niet worden verzonden voordat het volledige bedrag volstort is. Als u geld overschrijft op onze rekeningen, kan het enkele dagen duren - soms een hele week voor internationale overschrijvingen - voor het geld effectief op onze rekening staat. Zodra wij het geld hebben ontvangen, wordt uw bestelling uitgevoerd en krijgt u een email ter bevestiging.

  Nota:
  Zon - en feestdagen kunnen invloed hebben op de benodigde tijd om geld over te schrijven. Vergeet ook niet dat (nog) niet alle systemen voor thuisbankieren het internationale betalingsverkeer ondersteunen.

  Bankgegevens:
  Naam van de begunstigde: Wings&Wheels BVBA
  IBAN-nummer: BE 84 0017 6464 9359
  BIC: GEBABEBB
  Naam van de bank: BNP Paribas Fortis
  Referentie: Gebruik uw ordernummer !
   
         
  PayPal / Visa / MasterCard / American Express / Maestro / Discover
    Betalen via Paypal is snel én veilig.
  PayPal is een online betaalservice waarbij je jouw kredietkaartgegevens enkel registreert bij PayPal. Jouw persoonlijke gegevens worden nooit aan de verkoper doorgegeven, waar je ook online aankoopt. Je keurt de betaling goed via de beveiligde PayPal omgeving, zonder op onze website opnieuw je bank –of kredietkaartgegevens te hoeven ingeven.
  Na bevestiging van betaling zal je terug gebracht worden naar onze website, waar je aankoop wordt bevestigd en je order door ons meteen kan verwerkt worden.

  Nota:
  Bij betaling via Paypal worden de transactie kosten gedragen door de koper ! deze worden per bestelling automatisch door het systeem berekend en meegedeeld zodat u steeds weet wat het totaal te betalen bedrag is !
   
         
  iDeal
    iDEAL is in Nederland de meest gebruikte online betaalmethode.
  iDEAL werkt direct samen met 9 grote banken in Nederland: ABN AMRO, ASN Bank, ING, Knab, Rabobank, RegioBank, SNS Bank, Triodos Bank en van Lanschot.
  Nadat de klant iDEAL heeft gekozen als betaalwijze wordt de eigen bank geselecteerd. De daadwerkelijke betaling vindt daarna plaats in de vertrouwde omgeving van de website van de bank. In deze omgeving staat de bank garant voor de veiligheid. Koper en verkoper zijn verzekerd van een transparante transactie.
  Na bevestiging van betaling zal je terug gebracht worden naar onze website, waar je aankoop wordt bevestigd en je order door ons meteen kan verwerkt worden.

  Nota:
  Bij betaling via iDEAL worden de transactie kosten gedragen door de koper ! deze worden per bestelling automatisch door het systeem berekend en meegedeeld zodat u steeds weet wat het totaal te betalen bedrag is !
   
         

  Voorraad
  Artikelen in voorraad
    Veel van onze artikelen hebben we zelf uitvoerig in in voorraad en zijn dus onmiddellijk leverbaar.
  van zodra we uw betaling verwerkt hebben, worden de artikelen geleverd. gelieve rekening te houden met de leveringstermijn ( afhankelijk van de gekozen verzendmethode ) U ontvangt een bevestiging via e-mail zodra uw bestelling verstuurd is.
   
       
  Artikelen in beperkte voorraad
   

  sommige artikels hebben we beperkt in voorraad ( 2-3 stuks ) , indien blijkt dat de voorraad is uitgeput na bevestiging van uw order / ontvangst van uw betaling wordt u zo snel mogelijk verwittigd en bepalen we samen ( oa. met de verwachte leveringsdatum ) hoe we uw order verder afhandelen.

   
       
  Artikelen uit voorraad
    Doordat we met verschillende leveranciers werken en we een uitgebreid gamma automotive aanbieden is het mogelijk dat sommige producten (tijdelijk) niet meer voorradig zijn. - in de mate van het mogelijke proberen we dit te ondervangen via de status op onze site - echter is dit niet feilloos en kan het dus gebeuren dat er een product effectief niet meer in voorraad is op het moment van bestelling.

  Indien blijkt dat het artikel niet meer in voorraad is wordt u zo snel mogelijk verwittigd en bepalen we samen ( oa. met de verwachte leveringsdatum ) hoe we uw order verder afhandelen.

  Hoe echter ook rekening met het feit dat de leveringstermijn kunnen wijzigen door bepaalde omstandigheden (bv. uitputting voorraad bij de leverancier,...). De meegedeelde leveringstermijnen zijn bijgevolg indicatief en onder voorbehoud van wijzigingen door onze leveranciers.
   
       
  Artikel niet meer leverbaar
    Doordat we met verschillende leveranciers werken en we een uitgebreid gamma automotive aanbieden is het mogelijk dat sommige producten niet meer leverbaar zijn. - in de mate van het mogelijke proberen we dit te ondervangen door deze producten te verwijderen van onze site - echter is dit niet feilloos en kan het dus gebeuren dat er een product effectief niet meer leverbaar is op het moment van bestelling.

  Mocht blijken dat uw bestelling een artikel bevat dat niet meer leverbaar is dan nemen we zo snel mogelijk contact met u op en bepalen we samen hoe we uw order verder afhandelen. ( de waarde terugbetalen / order annuleren / waarde omzetten in waardebon enz... ).